Menu

Pengertian Gangguan pada Mata

Pengertian Gangguan pada Mata | Mata adalah indera penglihat yang berfungsi untuk melihat benda di sekitar kita. Mata dapat mengalami gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan tersebut antara lain miopi, hipermetropi, astigmatisma, blefaritis, glaukoma, katarak, keratitis, juling, buta warna, trakhoma, dan kekurangan vitamin A. Berikut ini pengertian dari masing-masing gangguan mata tersebut:
  • Miopi atau rabun jauh: adalah gangguan penglihatan yang disebabkan mata tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jauh. Gangguan ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau berlensa cekung.
  • Hipermetropi atau rabun dekat: adalah gangguan penglihatan yang disebabkan mata tidak dapat melihat dengan jelas benda yang dekat. Gangguan ini dapat ditolong dengan menggunakan lensa kacamata yang berlensa positif atau berlensa cembung.
  • Astigmatisma: adalah gangguang pada mata karena berkas cahaya jatuh di atas retina sebagai akibat berubahnya bentuk lengkungan mata.
  • Glaukoma: adalah gangguan mata yang disebabkan penambahan tekanan dalam mata.
  • Juling: adalah kelainan yang terjadi akibat kerja otot-otot penggerak bola mata tidak serasi.
  • Buta Warna: adalah gangguan pada mata di mana penderita tidak dapat membedakan warna.
Sekian uraian tentang Pengertian Gangguan pada Mata, semoga bermanfaat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *